Sản phẩm An Giang - sanphamangiang@gmail.com (0296) 3956 701

An Giang Products - sanphamangiang@gmail.com (0296) 3956 701

Chi tiết sản phẩm

Khô cá lóc Thiên Vy 1kg

170.000 VNĐ

Mô tả

Khô cá lóc Thiên Vy 1kg Có 2 loại: Cá lóc ướp ớt và cá lóc ướp tiêu ớt

Cơ sở sản xuất khô cá lóc Thiên Vy

Tân Mỹ, huyện Chợ Mới, An Giang

Mua hàng: 0333.943.909

Sở Công Thương

Địa chỉ: 10 Lê Triệu Kiết, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Điện thoại: 02963 956 701

Email: sanphamangiang@gmail.com