Sản phẩm An Giang - sanphamangiang@gmail.com (0296) 3956 701

An Giang Products - sanphamangiang@gmail.com (0296) 3956 701

Chi tiết sản phẩm

Khô mực sấy tẩm gia vị Như Bình

300.000 VNĐ

Mô tả

Khô mực sấy tẩm gia vị Như Bình - 500gram

Cơ sở sản xuất Như Bình

Bình Thủy, huyện Châu Phú, An Giang

Mua hàng: 0989.813.748

Sở Công Thương

Địa chỉ: 10 Lê Triệu Kiết, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Điện thoại: 02963 956 701

Email: sanphamangiang@gmail.com