Sản phẩm An Giang - sanphamangiang@gmail.com (0296) 3956 701

An Giang Products - sanphamangiang@gmail.com (0296) 3956 701

Chi tiết sản phẩm

Đường thốt nốt bột Thảo Hương

34.500 VNĐ

Mô tả

Đường thốt nốt bột Thảo Hương túi 500gr

Công ty TNHH Thảo Hương

Tổ 25, Đường Cử Trị, P. Châu Phú A, TP. Châu Đốc

Mua hàng: Thái Quốc Huy - 0903.132.929Sở Công Thương

Địa chỉ: 10 Lê Triệu Kiết, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Điện thoại: 02963 956 701

Email: sanphamangiang@gmail.com