Sản phẩm An Giang - sanphamangiang@gmail.com (0296) 3956 701

An Giang Products - sanphamangiang@gmail.com (0296) 3956 701

Chi tiết sản phẩm

Biểu trưng lịch sử

300.000 VNĐ

Mô tả

Biểu trưng Trống Đồng, Bác Hồ và Bác Tôn, Đền Thờ Bác Tôn

Cơ sở Thủ công Mỹ nghệ Tăm Tre

Huyện Châu Phú, An Giang

Mua hàng: Nguyễn Vũ Linh - 0944.447.467

Sở Công Thương

Địa chỉ: 10 Lê Triệu Kiết, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Điện thoại: 02963 956 701

Email: sanphamangiang@gmail.com