Sản phẩm An Giang - sanphamangiang@gmail.com (0296) 3956 701

An Giang Products - sanphamangiang@gmail.com (0296) 3956 701

Chi tiết sản phẩm

Gạo sữa Dương Xuân Quả 1Kg

35.000 VNĐ

Mô tả

Gạo sữa Dương Xuân Quả 1Kg

Công ty TNHH MTV CN STH Dương Xuân Quả

Hưng Hòa, Phú Hưng, huyện Phú Tân, An Giang

Mua hàng: Dương Xuân Quả: 0978.584.477 - Yến: 0939.969.750
Sở Công Thương

Địa chỉ: 10 Lê Triệu Kiết, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Điện thoại: 02963 956 701

Email: sanphamangiang@gmail.com