Mời tham dự Hội chợ đánh bắt và nuôi trồng thủy sản tại Algeria

Hội chợ quốc tế về đánh bắt và nuôi trồng thủy sản của Algeria sẽ được tổ chức từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 11 năm 2019 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm, quốc tế tại thành phố Oran (Algeria).

Theo Ban tổ chức, mỗi năm, Hội chợ thường niên này thu hút khoảng 20 nước tham gia và 100.000 khách tham quan trong đó có khoảng 10% là doanh nghiệp. Đây là dịp tốt để các doanh nghiệp gặp gỡ, trao đổi và thiết lập quan hệ thương mại, đầu tư trực tiếp trong lĩnh vực đánh bắt và nuôi trồng thủy sản.

Năm 2018, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Algeria đạt 193 triệu USD, trong đó mặt hàng thủy hải sản chiếm 8,6 triệu USD, lưới đánh cá 280.917 USD. Phía Algeria kêu gọi các doanh nghiệp nước ngoài trong đó có Việt Nam đầu tư, liên doanh liên kết, chia sẽ kinh nghiệm trong lĩnh vực đánh bắt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản tại quốc gia Bắc Phi này. Algeria có bờ biển dài 1622 km và có nhiều hồ chứa nước ngọt, hồ thủy điện…thuận lợi cho việc phát triển ngành này.

Các cơ quan, doanh nghiệp Việt Nam quan tâm có thể liên hệ với Ban tổ chức Hội chợ là Phòng Thương mại Đánh bắt và Nuôi trồng thủy sản Algeria, Tel/Fax : +21321433943 ; ĐTDĐ : +213696638265 ; Email : Algeriasipa@gamail.com/capa.algerie.dz@gmail.com hoặc Thương vụ Việt Nam tại Algeria, địa chỉ: 30 rue Chenoua, Hydra, Alger, Algérie; Tel fixe: + 213 23485193; Fax: + 213 23485200 ; Mobile: + 213 559502658; Email: Dz@moit.gov.vn.

Thương vụ Việt Nam tại An-giê-ri (KIêm nhiệm Ma-li, Xê-nê-gan, Xa-ra-uy, Ni-giê, Găm-bi-a))-www.moit.gov.vn/web/guest/tin-chi-tiet/-/chi-tiet/moi-tham-du-hoi-cho-đanh-bat-va-nuoi-trong-thuy-san-tai-algeria-15316-15.html