Bản tin thị trường nông, lâm, thủy sản ngày 22/5/2019.

Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương xin giới thiệu tới bạn đọc Bản tin về thị trường nông, lâm, thủy sản số ra ngày 22/5/2019.

Chi tiết xem tại đây.
Cục Xuất nhập khẩu – www.moit.gov.vn/web/guest/tin-chi-tiet/-/chi-tiet/ban-tin-thi-truong-nong-lam-thuy-san-ngay-22-5-2019-15315-1701.html