Năm 2018, gạo là mặt hàng nông sản có kim ngạch tăng trưởng cao nhất trong nhóm hàng nông sản của Việt Nam

Năm 2018, gạo là mặt hàng nông sản có kim ngạch tăng trưởng cao nhất so với cùng cùng kỳ, ứng với kim ngạch đạt 3,06 tỷ USD. Riêng tháng 12, kim ngạch xuất khẩu gạo của Việt Nam tăng 19,1% về giá trị, ứng với 229,20 triệu USD.
Năm 2018, gạo là mặt hàng nông sản có kim ngạch tăng trưởng cao nhất trong nhóm hàng nông sản của Việt Nam

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Trung Quốc đang là nước nhâp khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam, với kim ngạch nhập khẩu năm 2018 đạt 683,36 triệu USD. Đứng thứ 2 là Philippin, với kim ngạch nhập khẩu đạt 459,52 triệu USD. Indonesia đứng thứ 3 về kim ngạch nhập khẩu gạo, với kim ngạch 362,66 triệu USD.

1201

So với cùng kỳ năm 2017, có nhiều nước có sự tăng trưởng đáng kể về kim ngạch như Indoensia (tăng gấp 61 lần kim ngạch, ứng với 362,66 triệu USD), Ba Lan (tăng 6 lần kim ngạch, ứng với 2,09 triệu USD), Philippin (tăng 2 lần kim ngạch, ứng với 459,52 triệu USD), I rắc (tăng 94,05%, ứng với 168,66 triệu USD). Ở chiều ngược lại, Băng la đét (giảm 90,82%, ứng với 9,46 triệu USD), An giê ri (giảm 69,99%, ứng với 5,20 triệu USD), Trung Quốc (giảm 33,42%, ứng với 683,36 triệu USD) là 3 nước có sự sụt giảm kim ngạch đáng kể).

Số liệu xuất khẩu gạo tại các nước tháng 12 và 12 tháng năm 2018 xem tại file đính kèm.

Tải file đính kèm
1 file

Tổng hợp -http://vietnamexport.com/nam-2018-gao-la-mat-hang-nong-san-co-kim-ngach-tang-truong-cao-nhat-trong-nhom-hang-nong-san-cua-viet-nam/vn2530185.html