Còn hàng

Quốc Lộ 91, khóm Thạnh An, phường Mỹ Thới, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang, Việt Nam

Tel: +84-296-3835461 / 3835462

Fax: +84-296-3835460

Email: info@angimex-kitoku.com.vn

So sánh
Danh mục:

Mô tả

Chỉ tiêu chất lượng:

 • Độ ẩm: tối đa 14,5%
 • Tấm: tối đa 5%
 • Bạc bụng: tối đa 2%
 • Hạt hư: tối đa 0,5%
 • Hạt vàng: tối đa 0,5%
 • Hạt khác: tối đa 15%
 • Tạp chất: tối đa 0,1%
 • Thóc (hạt/kg): tối đa 2 hạt
 • Độ xay xát: well-milled

Vendor Information

 • Store Name: Công Ty TNHH Angimex-Kitoku
 • Liên kết đến cửa hàng: Công Ty TNHH Angimex-Kitoku
 • Địa chỉ:
 • Chưa có đánh giá!