Còn hàng

Thịt trắng, không đầu, không đuôi, không da, không ruột

– Số lượng tịnh 90%, mạ băng 10%

– Kích cỡ: 300/500; 400/625; 625/800 gr/con

– Đóng gói: IQF 1kg/túi PE + có nhãn, 10 kgs/thùng chính có dây đai

– Số lượng: 20’FCL khoảng 1.100 thùng; 40’FCL khoảng 2.200 thùng (+/-10%)

So sánh
Danh mục:

Mô tả

Thịt trắng, không đầu, không đuôi, không da, không ruột

– Số lượng tịnh 90%, mạ băng 10%

– Kích cỡ: 300/500; 400/625; 625/800 gr/con

– Đóng gói: IQF 1kg/túi PE + có nhãn, 10 kgs/thùng chính có dây đai

– Số lượng: 20’FCL khoảng 1.100 thùng; 40’FCL khoảng 2.200 thùng (+/-10%)

Vendor Information