Còn hàng

– Thịt trắng, không da, không xương

– Trọng lượng tịnh 100%

– Kích cỡ cá Portion:

+ 65 gr/pc +/- 5g (50mm x 66mm x 15mm)

+ 100 gr/pc +/- 5g (50mm x 106mm x 15mm)

+ 125 gr/pc +/- 5g (50mm x 132mm x 15mm)

– Đóng gói: Interleaved, 5 kgs/thùng chính, 5kg x2/ thùng chính,  túi PE xanh

– Số lượng:  20’FCL khoảng 1.500 thùng; 40’FCL khoảng 2.500 thùng (+/-10%)

So sánh
Danh mục:

Mô tả

– Thịt trắng, không da, không xương

– Trọng lượng tịnh 100%

– Kích cỡ cá Portion:

+ 65 gr/pc +/- 5g (50mm x 66mm x 15mm)

+ 100 gr/pc +/- 5g (50mm x 106mm x 15mm)

+ 125 gr/pc +/- 5g (50mm x 132mm x 15mm)

– Đóng gói: Interleaved, 5 kgs/thùng chính, 5kg x2/ thùng chính,  túi PE xanh

– Số lượng:  20’FCL khoảng 1.500 thùng; 40’FCL khoảng 2.500 thùng (+/-10%)

Vendor Information