Còn hàng

– Thịt trắng, không da, không xương, không dè, không mỡ, không đỏ

– Trọng lượng tịnh 100%

– Kích cỡ: 60/120; 120/170; 170/220; 220+ (gram/miếng)

2/4; 4/6; 6/8; 8/10; 10+ and 3/5; 5/7; 7/9; 9/11, 11+ ( oz/miếng)

– Đóng gói: Block-Liner, 16.5Lbs (hầu hết 7.5kgs)/ thùng chính có dây đai

– Kích thước Block-Liner: (L) 482mm x (W) 254mm x (H) 62.7mm  (+/- 2.5mm)

– Số lượng:  20’FCL khoảng 1.500 thùng; 40’FCL khoảng 2.500 thùng (+/-10%)

So sánh
Danh mục:

Mô tả

– Thịt trắng, không da, không xương, không dè, không mỡ, không đỏ

– Trọng lượng tịnh 100%

– Kích cỡ: 60/120; 120/170; 170/220; 220+ (gram/miếng)

2/4; 4/6; 6/8; 8/10; 10+ and 3/5; 5/7; 7/9; 9/11, 11+ ( oz/miếng)

– Đóng gói: Block-Liner, 16.5Lbs (hầu hết 7.5kgs)/ thùng chính có dây đai

– Kích thước Block-Liner: (L) 482mm x (W) 254mm x (H) 62.7mm  (+/- 2.5mm)

– Số lượng:  20’FCL khoảng 1.500 thùng; 40’FCL khoảng 2.500 thùng (+/-10%)

Vendor Information