DANH MỤC CÁC CỤM CÔNG NGHIỆP KÊU GỌI ĐẦU TƯ
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG

 

I. THÀNH PHỐ LONG XUYÊN:

     1. Cụm công nghiệp Bình Đức (Xem chi tiết …)

II. THÀNH PHỐ CHÂU ĐỐC:

     1. Cụm công nghiệp Vĩnh Tế (Xem chi tiết …)

III. THỊ XÃ TÂN CHÂU:

     1. Cụm công nghiệp Châu Phong (Xem chi tiết …)

     2. Cụm công nghiệp Bình Mỹ (Xem chi tiết …)

IV. HUYỆN PHÚ TÂN:

     1. Cụm công nghiệp Tân Trung (Xem chi tiết …)

     2. Cụm công nghiệp Phú Bình (Xem chi tiết …)

V. HUYỆN THOẠI SƠN:

     1. Cụm công nghiệp Định Thành (Xem chi tiết …)

     2. Cụm công nghiệp Tân Thành (Xem chi tiết …)

VI. HUYỆN CHỢ MỚI:

     1. Cụm công nghiệp Hòa An (Xem chi tiết …)

     2. Cụm công nghiệp Hòa Bình (Xem chi tiết …)

VII. HUYỆN CHÂU THÀNH:

     1. Cụm công nghiệp Hòa Bình Thạnh (Xem chi tiết …)

VIII. HUYỆN CHÂU PHÚ:

     1. Cụm công nghiệp Mỹ Phú (Xem chi tiết …)

IX. HUYỆN TRI TÔN:

     1. Cụm công nghiệp Lương An Trà (Xem chi tiết …)

X. HUYỆN TỊNH BIÊN:

     1. Cụm công nghiệp An Nông (Xem chi tiết …)

XI. HUYỆN AN PHÚ:

     1. Cụm công nghiệp An Phú (Xem chi tiết …)