Sản phẩm An Giang - sanphamangiang@gmail.com (0296) 3956 701

An Giang Products - sanphamangiang@gmail.com (0296) 3956 701

Chi tiết sản phẩm

Nhãn xuồng

25.000 VNĐ

Mô tả

Thông tin đặt hàng 1. HTX TM DV Du lịch Khánh Hòa - Châu Phú, An Giang - 0977.242.470 2. Phan văn Hải - Tân Châu, An Giang - 0813.890.172 3. Nguyễn Văn Tẻn - Tân Châu, An Giang - 0813.890.172 Giá bán: 20.000 - 25.000 đồng/kg (Chỉ giao hàng với số lượng mua trên 100 kg)

Sở Công Thương

Địa chỉ: 10 Lê Triệu Kiết, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Điện thoại: 02963 956 701

Email: sanphamangiang@gmail.com