Sản phẩm An Giang - sanphamangiang@gmail.com (0296) 3956 701

An Giang Products - sanphamangiang@gmail.com (0296) 3956 701

Chi tiết sản phẩm

Bánh hạnh nhân Tiến Anh túi 250gr

21.000 VNĐ

Mô tả

Bánh hạnh nhân Tiến Anh túi 250gr

Công ty TNHH SX-TM Tiến Anh

48, Khu dân cư,ấp Thị II, TT. Chợ Mới, huyện Chợ Mới

Mua hàng: Trần Lê Hùng - 0907.832.769

Sở Công Thương

Địa chỉ: 10 Lê Triệu Kiết, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Điện thoại: 02963 956 701

Email: sanphamangiang@gmail.com