Sản phẩm An Giang - sanphamangiang@gmail.com (0296) 3956 701

An Giang Products - sanphamangiang@gmail.com (0296) 3956 701

Chi tiết sản phẩm

Cá tra filet đông lạnh

40.000 VNĐ

Mô tả

Thông tin đặt hàng: Công ty CP Tập đoàn Nam Việt Mỹ Quý, TP. Long Xuyên 0918.999.901 Giá đề xuất: 40.000 - 50.000 đ/kg (Có thể thương lượng khi mua số lượng lớn) Chỉ bán với số lượng trên 200kg

Sở Công Thương

Địa chỉ: 10 Lê Triệu Kiết, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Điện thoại: 02963 956 701

Email: sanphamangiang@gmail.com