Sản phẩm An Giang - sanphamangiang@gmail.com (0296) 3956 701

An Giang Products - sanphamangiang@gmail.com (0296) 3956 701

Chi tiết sản phẩm

Khô chạch 1 nắng Kim Loan 500gr

150.000 VNĐ

Mô tả

Khô chạch 1 nắng Kim Loan 500gr

Cơ sở sản xuất Khô cá lóc Kim Loan

275, Long Bình, Long Kiến, Chợ Mới, An Giang

Mua hàng: 0389 068 150

Sở Công Thương

Địa chỉ: 10 Lê Triệu Kiết, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Điện thoại: 02963 956 701

Email: sanphamangiang@gmail.com