Sản phẩm An Giang - sanphamangiang@gmail.com (0296) 3956 701

An Giang Products - sanphamangiang@gmail.com (0296) 3956 701

Chi tiết sản phẩm

Khô cá lóc sợi Kim Loan 500gr

140.000 VNĐ

Mô tả

Khô cá lóc sợi Kim Loan 500gr

Cơ sở sản xuất Khô cá lóc Kim Loan

275, Long Bình, Long Kiến, Chợ Mới, An Giang

Mua hàng: 0389 068 150

Sở Công Thương

Địa chỉ: 10 Lê Triệu Kiết, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Điện thoại: 02963 956 701

Email: sanphamangiang@gmail.com