Sản phẩm An Giang - sanphamangiang@gmail.com (0296) 3956 701

An Giang Products - sanphamangiang@gmail.com (0296) 3956 701

Chi tiết sản phẩm

Hủ Cóc non sấy dẻo Thanh Nam 500 gram

95.000 VNĐ

Mô tả

Hủ Cóc non sấy dẻo Thanh Nam 500 gram

Cơ sở sản xuất Thanh Nam

Ấp Phú Hòa, Định Thành, Thoại Sơn, An Giang

Mua hàng: 0963.891.819

Sở Công Thương

Địa chỉ: 10 Lê Triệu Kiết, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Điện thoại: 02963 956 701

Email: sanphamangiang@gmail.com