Sản phẩm An Giang - sanphamangiang@gmail.com (0296) 3956 701

An Giang Products - sanphamangiang@gmail.com (0296) 3956 701

Chi tiết sản phẩm

Trà mãng cầu xiêm Thanh Nam Túi 200 gram

100.000 VNĐ

Mô tả

Trà mãng cầu xiêm Thanh Nam Túi 200 gram

Cơ sở sản xuất Thanh Nam

Ấp Phú Hòa, Định Thành, Thoại Sơn, An Giang

Mua hàng: 0963.891.819

Sở Công Thương

Địa chỉ: 10 Lê Triệu Kiết, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Điện thoại: 02963 956 701

Email: sanphamangiang@gmail.com