Sản phẩm An Giang - sanphamangiang@gmail.com (0296) 3956 701

An Giang Products - sanphamangiang@gmail.com (0296) 3956 701

Chi tiết sản phẩm

Gạo sữa Dương Xuân Quả

25.000 VNĐ

Mô tả

Độ ẩm <10%, Tấm < 3%

Giá bán: 20.000 đồng/kg (loại 1) - 25.000 đồng/kg (loại đặc biệt)

Thông tin mua hàng:

CÔNG TY TNHH MTV CÔNG NGHỆ SAU THU HOẠCH DƯƠNG XUÂN QUẢ
Địa chỉ: Tổ 11, khóm Bình Đức 5, phường Bình Đức, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang
Dương Xuân Quả: 0978.584.477


Công ty TNHH Một thành viên SCT

Địa chỉ: 10 Lê Triệu Kiết, Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Điện thoại: 2242

Email: pmtrung@agu.edu.vn