Sản phẩm An Giang - sanphamangiang@gmail.com (0296) 3956 701

An Giang Products - sanphamangiang@gmail.com (0296) 3956 701

Chi tiết sản phẩm

Khăn rằn

30.000 VNĐ

Mô tả

Khăn rằn

Khăn 50cm x 160cm giá bán 30.000 đồng/cái

Khăn 70cm x 160cm giá bán 60.000 đồng/cái

Cửa hàng đặc sản An Giang

Địa chỉ: 1A Trần Nhật Duật, Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Điện thoại: 0907 202 200

Email: pttuan1988@gmail.com