Sản phẩm An Giang - sanphamangiang@gmail.com (0296) 3956 701

An Giang Products - sanphamangiang@gmail.com (0296) 3956 701

Chi tiết sản phẩm

LẠP XƯỞNG BÒ CHÂU GIANG

140.000 VNĐ

Mô tả

Lạp xưởng bò Châu Giang có truyền thống từ lâu đời, hương vị độc đáo, ngon cơm mà không bị ngán

Lạp xưởng bò Châu Giang có truyền thống từ lâu đời, hương vị độc đáo, ngon cơm mà không bị ngán1

Cửa hàng đặc sản An Giang

Địa chỉ: 1A Trần Nhật Duật, Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Điện thoại: 0907 202 200

Email: pttuan1988@gmail.com