Úc đưa ra yêu cầu nhập khẩu mới đối với gạo đồ

Bộ Nông nghiệp Úc đưa ra thông báo mới về điều kiện an toàn sinh học đối với gạo đồ dành cho “người tiêu dùng hoặc chế biến”. Theo đó, các nhà nhập khẩu phải chứng minh được gạo đã được đồ (parboiled) bằng cách cung cấp tất cả các thông tin trong Tờ khai của nhà sản xuất như:

• Gạo đã được ngâm trong nước ở nhiệt độ tối thiểu 6000C trong ít nhất 4 giờ đồng hồ hoặc tại 6500C trong 2 giờ đồng hồ

• Sau đó, gạo được hấp ở nhiệt độ tối thiểu 11000C trong ít nhất 10 phút hoặc tại 11700C trong 5 phút.

Xin lưu ý tờ khai của nhà sản xuất phải đảm bảo phù hợp với các yêu cầu về hồ sơ và khai báo nhập khẩu của Bộ Nông nghiệp Úc.

Bộ Nông nghiệp Úc sẽ xác minh thông tin khai báo thông qua các xét nghiệm ngẫu nhiên đối với các lô hàng về việc nảy mầm của gạo. Toàn bộ chi phí liên quan đến việc xét nghiệm này sẽ do bên nhập khẩu chi trả.

Thông tin chi tiết được Bộ Nông nghiệp Úc thông báo trên trang thông tin điện tử chính thức tại đường dẫn dưới đây:

http://www.agriculture.gov.au/import/industry-advice/2019/116-2019

Thương vụ Việt Nam tại Ô-xtơ-rây-li-a (Kiêm nhiệm Va-nu-a-tu, Quần đảo Mác-san, Mi-crô-nê-xi-a, Quần đảo Xô-lô-mông)- https://moit.gov.vn/web/guest/tin-chi-tiet/-/chi-tiet/uc-%C4%91ua-ra-yeu-cau-nhap-khau-moi-%C4%91oi-voi-gao-%C4%91o-16038-401.html