Bản tin thị trường Úc tháng 7/2019

Thương vụ Việt Nam tại Úc trân trọng giới thiệu Bản tin thị trường Úc tháng 7 năm 2019 để bạn đọc tham khảo.

Chi tiết, xem tại đây.
Thương vụ Việt Nam tại Ô-xtơ-rây-li-a- https://moit.gov.vn/web/guest/tin-chi-tiet/-/chi-tiet/ban-tin-thi-truong-uc-thang-7-2019-16035-401.html