Bản tin thị trường nông, lâm, thủy sản ngày 22/7/2019

Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương xin giới thiệu tới bạn đọc Bản tin về thị trường nông, lâm, thủy sản số ra ngày 22/7/2019.

Chi tiết, xem tại đây.
Cục Xuất nhập khẩu