Bản tin nông, lâm, thủy sản số ra ngày 23/10/2018

Cục Xuất nhập khẩu xin giới thiệu Bản tin thị trường Nông, lâm, thủy sản số ra ngày 23/10/2018 để bạn đọc tham khảo.

Chi tiết, xem tại đây.
Cục Xuất nhập khẩu-http://www.moit.gov.vn/web/guest/tin-chi-tiet/-/chi-tiet/ban-tin-nong-lam-thuy-san-so-ra-ngay-23-10-2018-13230-1701.html

Trả lời