Mời tham gia Lớp tập huấn về Dịch vụ Logistics và Quản lý chi phí Logistics

Nhằm giúp cho cán bộ quản lý nhà nước, các doanh nghiệp/cơ sở sản xuất/hiệp hội ngành hàng trên địa bàn tỉnh hiểu đúng và đầy đủ về ngành dịch vụ Logistics Việt Nam, qua đó làm tốt công tác tuyên truyền về tầm quan trọng của Logistics, phát triển mạnh mẽ ngành dịch vụ Logistics trong thời gian tới,

Sở Công Thương tỉnh An Giang phối hợp tổ chức Lớp tập huấn về Dịch vụ Logistics và Quản lý chi phí Logistics vào lúc 07 giờ 30, ngày 12/10/2018,

 Địa điểm: Hội trường Nhà khách Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang (Số 3A, Lê Hồng Phong, phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, An Giang).

Sở Công Thương trân trọng kính mời đại diện Qúy doanh nghiệp tham dự.

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị quí đơn vị đăng ký tham dự đến Sở Công Thương tỉnh An Giang trước ngày 10/10/2018. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại 02963.956701.

P.QLTM

Trả lời